Mua bán bất động sản tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 10310
Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

120 m2
₫ 27.9 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

200 m2
₫ 17.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

100 m2
₫ 25 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

70 m2
₫ 24.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Nguyễn Cư Trinh

130 m2
₫ 32 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Phạm Ngũ Lão

200 m2
₫ 25 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

140 m2
₫ 3 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

200 m2
₫ 34 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Thành

300 m2
₫ 40 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Cô Giang

200 m2
₫ 25 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

300 m2
₫ 12 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

600 m2
₫ 2 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

100 m2
₫ 29 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

96 m2
₫ 72 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 1

TP.Hồ Chí Minh, Quận 1, Phường Bến Nghé

175 m2
₫ 65 tỷ

02/21/2020