Mua bán Bất động sản tại Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 3002
Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 01

65 m2
₫ 9.6 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 09

48 m2
₫ 6.5 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 05

₫ 7.8 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 15

₫ 10.8 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 10

64 m2
₫ 7.65 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 08

42 m2
₫ 7.85 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 11

₫ 35 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 05

₫ 10 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 08

₫ 9.8 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 12

₫ 11.8 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 11

336 m2
₫ 35 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 16

₫ 11.2 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 05

₫ 4.8 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 11

TP.Hồ Chí Minh, Quận 11, Phường 11

₫ 10 tỷ

07/04/2020