Mua bán bất động sản tại Phường 15, Quận 10

1 - 15 của 792
Bán nhà hẽm xe hơi Tô Hiến Thành Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

₫ 12 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

₫ 11.5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

₫ 8 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

116.4 m2
Tây Nam
2
3
₫ 12 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

₫ 8.5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

65.28 m2
₫ 12 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

440 m2
₫ 35 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

37 m2
₫ 13 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

84 m2
₫ 15.5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

102 m2
₫ 22.5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

100 m2
₫ 21.5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

100 m2
₫ 21.5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

100 m2
₫ 21.5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

58.8 m2
₫ 13 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 10

TP.Hồ Chí Minh, Quận 10, Phường 15

100 m2
₫ 21.5 tỷ

11/18/2019