Mua bán bất động sản tại Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi

1 - 15 của 23
Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung Lập Hạ

130 m2
₫ 600 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 460 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung Lập Hạ

460 m2
₫ 1 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 10118 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung Lập Hạ

10118 m2
₫ 3.4 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 3559 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung Lập Hạ

3559 m2
₫ 8.2 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 278 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung Lập Hạ

278 m2
₫ 1.15 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1898 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung Lập Hạ

₫ 5.9 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 135 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung Lập Hạ

135 m2
₫ 690 triệu

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung Lập Hạ

150 m2
₫ 450 triệu

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung Lập Hạ

150 m2
Tây Nam
₫ 700 triệu

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung Lập Hạ

130 m2
₫ 700 triệu

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 462 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung Lập Hạ

462 m2
₫ 1.8 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung Lập Hạ

90 m2
₫ 460 triệu

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung Lập Hạ

140 m2
₫ 690 triệu

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 134 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung Lập Hạ

134 m2
₫ 1.45 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Huyện Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Trung Lập Hạ

125 m2
₫ 300 triệu

12/03/2019