Mua bán bất động sản tại Huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 4214
Mua bán Đất nền 250 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã An Phú Tây

250 m2
Đông
₫ 5.375 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất nền 303 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Chánh

303 m2
Tây
₫ 4.38 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất nền 303 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Bình Chánh

303 m2
Tây
₫ 4.38 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất nền 0 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Tân Kiên

₫ 4.2 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 105 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạn Văn Hai

105 m2
₫ 1.08 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạn Văn Hai

105 m2
₫ 1 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạm Văn Hai

105 m2
₫ 890 triệu

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 94 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạm Văn Hai

94 m2
₫ 3.3 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 94 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạn Văn Hai

94 m2
₫ 3.3 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 94 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạm Văn Hai

94 m2
₫ 3.3 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 98 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạm Văn Hai

98 m2
₫ 3.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 8 phòng ngủ tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Vĩnh Lộc B

164 m2
Tây
8
9
₫ 5.68 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 138 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạm Văn Hai

138 m2
₫ 4.83 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạm Văn Hai

110 m2
₫ 3.4 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 144 m2 tại Huyện Bình Chánh

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Phạm Văn Hai

144 m2
₫ 5.1 tỷ

02/21/2020