Mua bán bất động sản tại Thị Xã Sơn Tây, TP.Hà Nội

1 - 15 của 55
Mua bán đất thổ cư 487 m2 tại Thị Xã Sơn Tây

TP.Hà Nội, Thị Xã Sơn Tây, Xã Cổ Đông

487 m2
₫ 2.3 tỷ

10/06/2020

Mua bán đất thổ cư 2900 m2 tại Thị Xã Sơn Tây

TP.Hà Nội, Thị Xã Sơn Tây, Xã Cổ Đông

2900 m2
₫ 6.7 tỷ

10/06/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Thị Xã Sơn Tây

TP.Hà Nội, Thị Xã Sơn Tây, Xã Cổ Đông

100 m2
₫ 1.7 tỷ

10/06/2020

Mua bán đất thổ cư 134.5 m2 tại Thị Xã Sơn Tây

TP.Hà Nội, Thị Xã Sơn Tây, Xã Sơn Đông

134.5 m2
₫ 430 triệu

10/01/2020

Mua bán đất thổ cư 2800 m2 tại Thị Xã Sơn Tây

TP.Hà Nội, Thị Xã Sơn Tây, Xã Sơn Đông

2800 m2
₫ 3.5 tỷ

09/30/2020

Mua bán đất thổ cư 456 m2 tại Thị Xã Sơn Tây

TP.Hà Nội, Thị Xã Sơn Tây, Xã Cổ Đông

456 m2
₫ 2.96 tỷ

09/25/2020

Mua bán đất thổ cư 1288 m2 tại Thị Xã Sơn Tây

TP.Hà Nội, Thị Xã Sơn Tây, Xã Cổ Đông

1288 m2
₫ 5.1 tỷ

09/22/2020

Mua bán đất thổ cư 75 m2 tại Thị Xã Sơn Tây

TP.Hà Nội, Thị Xã Sơn Tây, Xã Cổ Đông

75 m2
₫ 1.3 tỷ

09/22/2020

Mua bán đất thổ cư 240 m2 tại Thị Xã Sơn Tây

TP.Hà Nội, Thị Xã Sơn Tây, Xã Cổ Đông

240 m2
₫ 1.5 tỷ

09/20/2020

Mua bán đất thổ cư 66 m2 tại Thị Xã Sơn Tây

TP.Hà Nội, Thị Xã Sơn Tây, Xã Cổ Đông

66 m2
Tây Nam
₫ 1.1 tỷ

09/20/2020

Mua bán nhà 2 phòng ngủ tại Thị Xã Sơn Tây

TP.Hà Nội, Thị Xã Sơn Tây, Phường Xuân Khanh

₫ 2.55 tỷ

09/19/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Thị Xã Sơn Tây

TP.Hà Nội, Thị Xã Sơn Tây, Xã Thanh Mỹ

100 m2
₫ 2.5 tỷ

10/24/2020

Mua bán nhà 2 phòng ngủ tại Thị Xã Sơn Tây

TP.Hà Nội, Thị Xã Sơn Tây, Xã Cổ Đông

205 m2
2
₫ 1.3 tỷ

10/19/2020

Mua bán đất thổ cư 250 m2 tại Thị Xã Sơn Tây

TP.Hà Nội, Thị Xã Sơn Tây, Xã Thanh Mỹ

250 m2
₫ 6.25 tỷ

10/06/2020

Mua bán đất thổ cư 350 m2 tại Thị Xã Sơn Tây

TP.Hà Nội, Thị Xã Sơn Tây, Xã Thanh Mỹ

350 m2
₫ 3 tỷ

10/03/2020