Mua bán bất động sản tại Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân

1 - 15 của 431
Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

75 m2
2
2
₫ 1.9 tỷ

10/28/2020

Mua bán nhà phố 25 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

100 m2
Đông Nam
25
25
₫ 9.8 tỷ

10/28/2020

Mua bán nhà 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

₫ 3.85 tỷ

10/26/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

30 m2
₫ 2.45 tỷ

10/24/2020

Mua bán nhà  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

₫ 3.8 tỷ

10/24/2020

Mua bán nhà  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

₫ 3.15 tỷ

10/23/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

47 m2
₫ 8.9 tỷ

10/23/2020

Mua bán nhà 6 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

₫ 4.4 tỷ

10/22/2020

Mua bán nhà 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

20 m2
3
3
₫ 2.15 tỷ

10/22/2020

Mua bán nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

₫ 5.5 tỷ

10/20/2020

Mua bán nhà  tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

₫ 7.2 tỷ

10/20/2020

Mua bán nhà 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

₫ 2.58 tỷ

10/19/2020

Mua bán nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

₫ 4.85 tỷ

10/19/2020

Mua bán nhà 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

110 m2
4
3
₫ 14.2 tỷ

10/18/2020

Mua bán nhà 6 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thanh Xuân Bắc

₫ 7.98 tỷ

10/18/2020