Mua bán bất động sản tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

1 - 15 của 3206
Mua bán Nhà phố tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

₫ 13 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

40 m2
₫ 2.5 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

40 m2
₫ 3.6 tỷ

01/18/2020

Mua bán Căn hộ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

40 m2
₫ 3.5 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Thượng Đình

40 m2
₫ 3.5 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

43 m2
4
₫ 3.85 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

₫ 2.65 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

45 m2
₫ 4.35 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Đình

42 m2
₫ 3 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Trung

43 m2
₫ 4.3 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

35 m2
₫ 3.3 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Khương Mai

40 m2
₫ 3.6 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

₫ 3.6 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Nhân Chính

35 m2
5
4
₫ 3.65 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Thanh Xuân

TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Phường Hạ Đình

35 m2
Tây
3
₫ 2.65 tỷ

01/18/2020