Mua bán bất động sản tại Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm

1 - 15 của 870
Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

₫ 2.85 tỷ

10/20/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

70 m2
2
2
₫ 2 tỷ

10/20/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

₫ 3.65 tỷ

10/20/2020

Mua bán nhà 6 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

₫ 6 tỷ

10/20/2020

Mua bán nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

31 m2
2
₫ 3.1 tỷ

10/19/2020

Mua bán căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

133 m2
Đông Nam
3
2
₫ 3.75 tỷ

10/19/2020

Mua bán nhà 5 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

60 m2
5
₫ 5.5 tỷ

10/18/2020

Mua bán nhà  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

65 m2
₫ 3.9 tỷ

10/17/2020

Mua bán nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

45 m2
5
5
₫ 4.5 tỷ

10/16/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

68 m2
₫ 14.8 tỷ

10/16/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

₫ 14.8 tỷ

10/16/2020

Mua bán nhà 19 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

90 m2
19
19
₫ 23 tỷ

10/16/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

₫ 18 triệu

10/15/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

₫ 4.2 tỷ

10/15/2020

Mua bán nhà  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

₫ 3.9 tỷ

10/15/2020