Mua bán Bất động sản tại Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 2614
Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

76 m2
3
4
₫ 6.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

52 m2
3
3
₫ 5.2 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 7 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

60 m2
7
7
₫ 11 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

52 m2
6
4
₫ 7.2 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

75 m2
8
8
₫ 18.8 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mễ Trì

44 m2
4
4
₫ 3.95 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 2

₫ 2.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

45 m2
₫ 3.3 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

40 m2
3
1
₫ 3 tỷ

05/27/2020

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

37 m2
4
1
₫ 3.15 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

37 m2
3
3
₫ 3.2 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

35 m2
2
2
₫ 2.65 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Mỹ Đình 1

38 m2
₫ 3.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Phú Đô

₫ 2.4 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Nam Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm, Phường Cầu Diễn

45 m2
4
2
₫ 3.9 tỷ

05/27/2020