Mua bán bất động sản tại Phường Định Công, Quận Hoàng Mai

1 - 15 của 395
Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

₫ 3.45 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

₫ 8.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

52 m2
₫ 5.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

42 m2
₫ 2.85 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

43 m2
₫ 2.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

₫ 2.85 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

₫ 6.35 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà 7 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

40 m2
7
5
₫ 4.15 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà 7 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

40 m2
7
5
₫ 4.15 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

30 m2
₫ 3.2 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

46 m2
2
1
₫ 2.7 tỷ

11/17/2019

Mua bán Biệt thự  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

200 m2
₫ 19.99 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

32 m2
₫ 2.75 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

38 m2
₫ 3.6 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hoàng Mai

TP.Hà Nội, Quận Hoàng Mai, Phường Định Công

40 m2
3
₫ 3.5 tỷ

11/16/2019