Mua bán bất động sản tại Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 936
Mua bán nhà  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Phan Chu Trinh

₫ 75 tỷ

10/21/2020

Mua bán nhà 4 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

₫ 2.9 tỷ

10/20/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Trống

₫ 55 tỷ

10/18/2020

Mua bán nhà  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Chương Dương

24 m2
₫ 1.8 tỷ

10/18/2020

Mua bán nhà  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Cửa Nam

₫ 19.8 tỷ

10/16/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Phan Chu Trinh

₫ 11.5 tỷ

10/15/2020

Mua bán nhà 6 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Phan Chu Trinh

46 m2
6
6
₫ 8.5 tỷ

10/15/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bông

₫ 77 tỷ

10/13/2020

Mua bán nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Đồng Xuân

₫ 23 tỷ

10/12/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Buồm

₫ 22.5 tỷ

10/11/2020

Mua bán nhà 5 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Cửa Đông

27 m2
5
5
₫ 2.95 tỷ

10/11/2020

Mua bán nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Chương Dương

20 m2
3
₫ 1.05 tỷ

10/09/2020

Mua bán nhà 5 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Chương Dương

36 m2
5
5
₫ 2.35 tỷ

10/07/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Lý Thái Tổ

40 m2
₫ 20 tỷ

10/06/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bạc

₫ 65 tỷ

10/04/2020