Mua bán bất động sản tại Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 677
Bán nhà BTCT 3 tầng x 33 m2

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Mã

₫ 4.6 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Tràng Tiền

27 m2
3
3
₫ 3.6 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Tràng Tiền

80 m2
Nam
2
1
₫ 4 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

120 m2
₫ 24.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bồ

30 m2
₫ 17.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Đào

70 m2
Đông Bắc
2
₫ 36 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Chương Dương

45 m2
3
3
₫ 4.35 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Buồm

15 m2
3
3
₫ 3.35 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Chương Dương

18 m2
3
3
₫ 1.7 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Đồng Xuân

25 m2
3
3
₫ 4.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Mã

₫ 35 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Phường Phúc Tân

50 m2
1
1
₫ 5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Phường Chương Dương Độ

48 m2
1
1
₫ 5.7 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Phường Phúc Tân

57.5 m2
3
3
₫ 7.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Phường Chương Dương Độ

25 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.25 tỷ

12/13/2019