Mua bán Bất động sản tại Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 888
Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Phường Phúc Tân

₫ 3 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Chương Dương

58 m2
Nam
2
2
₫ 4 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Phường Phúc Tân

90 m2
3
3
₫ 5.7 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Chương Dương

28 m2
Đông
4
3
₫ 2.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Chương Dương

32 m2
Đông Nam
3
4
₫ 3.8 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Phường Chương Dương Độ

20 m2
Đông
3
4
₫ 2 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bông

₫ 44 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bồ

163 m2
₫ 46 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bồ

65 m2
₫ 42 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Lý Thái Tổ

₫ 75 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Phường Phúc Tân

70 m2
Bắc
3
3
₫ 3 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

302 m2
₫ 145 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

₫ 48 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Mã

109 m2
₫ 48 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Cửa Nam

66 m2
3
₫ 13.5 tỷ

05/27/2020