Mua bán bất động sản tại Quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

31 - 45 của 6511
Mua bán nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Thanh Nhàn

55 m2
6
₫ 4.85 tỷ

10/27/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Minh Khai

61 m2
4
₫ 4.7 tỷ

10/27/2020

Mua bán căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

₫ 3.9 tỷ

10/27/2020

Mua bán căn hộ  tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

₫ 4.9 tỷ

10/27/2020

Mua bán nhà 6 phòng ngủ tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Thanh Nhàn

65 m2
6
4
₫ 7.3 tỷ

10/27/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Thanh Nhàn

₫ 11.5 tỷ

10/27/2020

Mua bán nhà 4 phòng ngủ tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Thanh Nhàn

₫ 8.7 tỷ

10/27/2020

Mua bán nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Thanh Nhàn

₫ 4.1 tỷ

10/27/2020

Mua bán nhà 4 phòng ngủ tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Bạch Mai

40 m2
4
4
₫ 3.5 tỷ

10/27/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

₫ 2.85 tỷ

10/27/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Bách Khoa

₫ 8.2 tỷ

10/27/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Trương Định

₫ 2.3 tỷ

10/27/2020

Mua bán nhà  tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

₫ 2.5 tỷ

10/27/2020

Mua bán nhà  tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Thanh Nhàn

₫ 4.3 tỷ

10/26/2020

Mua bán nhà phố  tại Quận Hai Bà Trưng

TP.Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng, Phường Vĩnh Tuy

34 m2
₫ 8 tỷ

10/26/2020