Mua bán Bất động sản tại Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

1 - 15 của 8105
TOP
TOP
Ra hàng tòa K3- tòa cuối cùng dự án The K-Park Văn Phú

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Văn Quán

60 m2
₫ 1.14 tỷ

10/31/2017

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Nguyễn Trãi

₫ 26 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Kiến Hưng

100 m2
Đông Bắc
₫ 3 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Nguyễn Trãi

₫ 8 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Phú Lương

50 m2
4
4
₫ 5.8 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Dương Nội

35 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 1.63 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

33 m2
Đông Nam
3
3
₫ 2 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Văn Quán

₫ 4.65 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Văn Quán

60 m2
5
₫ 3.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Yên Nghĩa

40 m2
Đông Nam
3
3
₫ 1.65 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Quang Trung

₫ 5.8 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường La Khê

60 m2
6
₫ 7.1 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hà Đông

TP.Hà Nội, Quận Hà Đông, Phường Kiến Hưng

₫ 2.7 tỷ

05/27/2020