Mua bán bất động sản tại Phường Văn Chương, Quận Đống Đa

1 - 15 của 95
Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Văn Chương

45 m2
4
3
₫ 4.4 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Văn Chương

36 m2
3
3
₫ 2.7 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Văn Chương

40 m2
3
3
₫ 2.8 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Văn Chương

38 m2
Bắc
4
3
₫ 2.7 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Văn Chương

47 m2
4
4
₫ 3.9 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Văn Chương

38 m2
₫ 3 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Văn Chương

₫ 4.2 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Văn Chương

175 m2
₫ 2.5 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Văn Chương

38 m2
₫ 2.75 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Văn Chương

125 m2
₫ 2.55 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Văn Chương

190 m2
₫ 2.6 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Văn Chương

100 m2
₫ 1.9 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Văn Chương

39 m2
₫ 2.8 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Văn Chương

40 m2
3
3
₫ 2.8 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Văn Chương

38 m2
3
3
₫ 2.8 tỷ

11/11/2019