Mua bán bất động sản tại Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa

1 - 15 của 85
Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Phụng

24 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 2.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Phụng

24 m2
Tây Bắc
₫ 2.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Phụng

62 m2
₫ 15.5 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Phụng

₫ 2.38 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Phụng

63 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 6.9 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Phụng

56 m2
₫ 5.6 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Phụng

40 m2
3
3
₫ 2.58 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Phụng

44 m2
4
₫ 2.58 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà 5 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Phụng

₫ 24 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Phụng

₫ 24 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Phụng

₫ 5.6 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Phụng

35 m2
4
4
₫ 3 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Phụng

₫ 2.2 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Phụng

₫ 5.6 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Đống Đa

TP.Hà Nội, Quận Đống Đa, Phường Trung Phụng

30 m2
₫ 1.66 tỷ

11/15/2019