Mua bán Bất động sản tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

1 - 15 của 870
Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

75 m2
5
₫ 10.9 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

32 m2
Đông Nam
3
3
₫ 2.45 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

82 m2
6
4
₫ 4.2 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

35 m2
Đông Bắc
4
3
₫ 2.48 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Thị trấn Văn Điển

35 m2
3
3
₫ 3 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

28 m2
2
₫ 1.3 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

32 m2
Tây Bắc
4
4
₫ 2.15 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Ngọc Hồi

₫ 2.1 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

32 m2
Tây
3
4
₫ 2.4 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Phường Thanh Trì

₫ 2.45 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

₫ 2.4 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng 8 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Thị trấn Văn Điển

₫ 2.6 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Thị trấn Văn Điển

109 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 2.95 tỷ

08/11/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Thị trấn Văn Điển

67 m2
Tây Bắc
2
1
₫ 1.3 tỷ

08/11/2020