Mua bán bất động sản tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

1 - 15 của 507
Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

30 m2
₫ 2.55 tỷ

11/21/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

70 m2
1
₫ 2.15 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

27 m2
₫ 1.65 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố -4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

35 m2
-4
-3
₫ 2.7 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

30 m2
4
3
₫ 2.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

54 m2
₫ 2.6 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

50 m2
5
₫ 2.35 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

39 m2
5
₫ 2.3 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

39 m2
₫ 2.3 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tứ Hiệp

37 m2
₫ 2.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

₫ 3.7 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 38 m2 tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

38 m2
Tây Bắc
₫ 3.3 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tứ Hiệp

₫ 1.85 tỷ

11/21/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tứ Hiệp

65 m2
2
2
₫ 1.55 tỷ

11/21/2019