Mua bán bất động sản tại Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

1 - 11 của 11
Mua bán đất thổ cư 240.8 m2 tại Huyện Phú Lộc

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Lộc, Xã Lộc Điền

240.8 m2
Bắc
₫ 880 triệu

09/21/2020

Mua bán đất thổ cư 240 m2 tại Huyện Phú Lộc

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Lộc, Xã Lộc Điền

240 m2
Đông Nam
₫ 880 triệu

09/21/2020

Mua bán đất thổ cư 201 m2 tại Huyện Phú Lộc

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Lộc, Xã Lộc Trì

201 m2
Đông Nam
₫ 870 triệu

09/21/2020

Mua bán đất thổ cư 201 m2 tại Huyện Phú Lộc

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Lộc, Thị trấn Phú Lộc

201 m2
Tây Bắc
₫ 790 triệu

09/21/2020

Mua bán đất thổ cư 140 m2 tại Huyện Phú Lộc

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Lộc, Xã Lộc Bổn

140 m2
Tây Nam
₫ 750 triệu

09/21/2020

Mua bán đất thổ cư 294 m2 tại Huyện Phú Lộc

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Lộc, Xã Lộc Điền

294 m2
Tây Bắc
₫ 670 triệu

09/21/2020

Mua bán đất thổ cư 294 m2 tại Huyện Phú Lộc

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Lộc, Xã Lộc Điền

294 m2
Tây Bắc
₫ 670 triệu

09/21/2020

Mua bán đất thổ cư 240 m2 tại Huyện Phú Lộc

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Lộc, Xã Lộc Điền

240 m2
Tây Bắc
₫ 768 triệu

09/21/2020

Mua bán đất thổ cư 234 m2 tại Huyện Phú Lộc

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Lộc, Thị trấn Phú Lộc

234 m2
Tây Nam
₫ 780 triệu

09/21/2020

Mua bán đất thổ cư 201 m2 tại Huyện Phú Lộc

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Lộc, Thị trấn Phú Lộc

201 m2
Tây Bắc
₫ 790 triệu

09/21/2020

Mua bán đất thổ cư 670 m2 tại Huyện Phú Lộc

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Lộc, Xã Lộc Điền

670 m2
Tây Bắc
₫ 670 triệu

09/21/2020