Mua bán bất động sản tại Thanh Hoá

1 - 15 của 192
Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Tĩnh Gia

Thanh Hoá, Huyện Tĩnh Gia, Xã Bình Minh

100 m2
₫ 650 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Tĩnh Gia

Thanh Hoá, Huyện Tĩnh Gia, Xã Bình Minh

100 m2
₫ 650 triệu

12/12/2019

Mua bán Nhà 4 phòng ngủ tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Phường Phú Sơn

424 m2
Đông Nam
4
4
₫ 3.2 tỷ

12/12/2019

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hải

62.2 m2
₫ 1.081 tỷ

12/12/2019

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hải

54 m2
₫ 927 triệu

12/12/2019

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hải

54.7 m2
₫ 927 triệu

12/12/2019

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hải

53.7 m2
₫ 919 triệu

12/12/2019

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hải

54 m2
₫ 915 triệu

12/12/2019

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hải

51.7 m2
₫ 876 triệu

12/12/2019

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hải

54.7 m2
₫ 927 triệu

12/12/2019

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hải

₫ 919 triệu

12/12/2019

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hải

₫ 876 triệu

12/12/2019

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hải

₫ 927 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Yên Định

Thanh Hoá, Huyện Yên Định, Xã Quý Lộc

100 m2
₫ 400 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Yên Định

Thanh Hoá, Huyện Yên Định, Xã Quý Lộc

100 m2
₫ 400 triệu

12/12/2019