Mua bán bất động sản tại Sóc Trăng

1 - 15 của 15
Mua bán Đất thổ cư 84 m2 tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

84 m2
Tây Nam
₫ 700 triệu

12/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 1

100 m2
Bắc
₫ 1.7 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 350 m2 tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 1

350 m2
₫ 7 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất nền 112 m2 tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

112 m2
Nam
₫ 1.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nền 112 m2 tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

112 m2
Đông Nam
₫ 1.45 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nền 0 m2 tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

₫ 1.45 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 112.5 m2 tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

₫ 1.45 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

₫ 3.66 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất nền 112 m2 tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

112 m2
₫ 1.45 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất nền 112 m2 tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

112 m2
Đông Nam
₫ 1.5 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 10

72 m2
Tây Nam
₫ 327 triệu

12/02/2017

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 10

72 m2
Đông Bắc
₫ 327 triệu

10/06/2017

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 10

72 m2
Đông Bắc
₫ 327 triệu

10/06/2017

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 10

72 m2
₫ 327 triệu

10/06/2017

Mua bán Đất thổ cư 1250 m2 tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 2

1250 m2
₫ 3.5 tỷ

12/09/2016