Mua bán Bất động sản tại Quảng Nam

1 - 15 của 479
TOP
Bán Nhà Gấp Giá Rẻ 180m2

Quảng Nam, Tam Kỳ, Phường Hòa Thuận

180 m2
2
1
₫ 840 triệu

04/18/2018

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Hòa

100 m2
₫ 490 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Hòa

110 m2
₫ 700 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Xã Cẩm Thanh

95 m2
Tây Nam
₫ 2.35 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

100 m2
Đông Nam
₫ 2.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nền 120 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện An

120 m2
₫ 1.1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Sơn Phong

1000 m2
₫ 70 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Đại Lộc

Quảng Nam, Huyện Đại Lộc, Xã Đại Hiệp

100 m2
Đông Nam
₫ 550 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Đại Lộc

Quảng Nam, Huyện Đại Lộc, Xã Đại Hiệp

100 m2
₫ 830.5 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Đại Lộc

Quảng Nam, Huyện Đại Lộc, Xã Đại Hiệp

90 m2
Đông Nam
₫ 600 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Đại Lộc

Quảng Nam, Huyện Đại Lộc, Xã Đại Hiệp

100 m2
₫ 550 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Đại Lộc

Quảng Nam, Huyện Đại Lộc, Xã Đại Hiệp

100 m2
₫ 583 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Đại Lộc

Quảng Nam, Huyện Đại Lộc, Xã Đại Hiệp

100 m2
Đông Nam
₫ 586 triệu

05/25/2020