Mua bán bất động sản tại Quảng Bình

1 - 15 của 527
Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đồng Phú

180 m2
3
3
₫ 111.111 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Lộc Ninh

₫ 500 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Huyện Bố Trạch

Quảng Bình, Huyện Bố Trạch, Thị Trấn Hoàn Lão

160 m2
Đông Bắc
₫ 1.68 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Huyện Bố Trạch

Quảng Bình, Huyện Bố Trạch, Thị Trấn Hoàn Lão

160 m2
Đông Bắc
₫ 1.68 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Huyện Bố Trạch

Quảng Bình, Huyện Bố Trạch, Thị Trấn Hoàn Lão

160 m2
Đông Bắc
₫ 1.68 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nền 180 m2 tại Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình, Huyện Lệ Thủy, Xã Cam Thủy

180 m2
Đông Nam
₫ 2.1 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nền 160 m2 tại Huyện Minh Hóa

Quảng Bình, Huyện Minh Hóa, Thị Trấn Quy Đạt

160 m2
Đông Nam
₫ 2.2 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nền 160 m2 tại Huyện Minh Hóa

Quảng Bình, Huyện Minh Hóa, Xã Hóa Thanh

160 m2
Tây Bắc
₫ 1.76 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nền 160 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Bắc Lý

160 m2
Tây Bắc
₫ 1.8 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nền 160 m2 tại Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình, Huyện Lệ Thủy, Thị Trấn Kiến Giang

160 m2
Đông Nam
₫ 1.7 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nền 160 m2 tại Huyện Lệ Thủy

Quảng Bình, Huyện Lệ Thủy, Thị Trấn Kiến Giang

160 m2
Tây Bắc
₫ 2.5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nền 160 m2 tại Huyện Bố Trạch

Quảng Bình, Huyện Bố Trạch, Thị Trấn Hoàn Lão

160 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nền 160 m2 tại Huyện Bố Trạch

Quảng Bình, Huyện Bố Trạch, Thị Trấn Hoàn Lão

160 m2
Tây Bắc
₫ 1.8 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nền 170 m2 tại Huyện Bố Trạch

Quảng Bình, Huyện Bố Trạch, Xã Nhân Trạch

170 m2
Tây Bắc
₫ 2.5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nền 160 m2 tại Huyện Bố Trạch

Quảng Bình, Huyện Bố Trạch, Thị Trấn Hoàn Lão

160 m2
Tây Bắc
₫ 1.68 tỷ

12/12/2019