Mua bán Bất động sản tại Quảng Bình

1 - 15 của 156
Mua bán Đất nền 160 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đồng Phú

160 m2
3
3
₫ 4.32 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Lộc Ninh

160 m2
Đông Nam
₫ 900 triệu

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Lộc Ninh

160 m2
Đông Nam
₫ 900 triệu

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 159 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Lộc Ninh

159 m2
Đông Nam
₫ 900 triệu

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Lộc Ninh

160 m2
Đông Nam
₫ 900 triệu

05/23/2020

Mua bán Đất nền 207 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Lộc Ninh

207 m2
Nam
₫ 1.09 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất nền 207 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Lộc Ninh

207 m2
Đông Nam
₫ 1.46 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Hải Thành

160 m2
₫ 2 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đồng Phú

₫ 2 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Bắc Lý

140 m2
Đông Nam
₫ 1.3 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất nền 205 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Lộc Ninh

205 m2
Nam
₫ 1.068 tỷ

05/21/2020

Mua bán Đất nền 205 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Lộc Ninh

205 m2
Nam
₫ 1.067 tỷ

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đồng Phú

160 m2
₫ 2 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Nam Lý

₫ 580 triệu

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Nam Lý

160 m2
₫ 500 triệu

05/21/2020