Mua bán bất động sản tại Phú Thọ

1 - 15 của 18
Mua bán Căn hộ  tại Huyện Thanh Thuỷ

Phú Thọ, Huyện Thanh Thuỷ, Xã Bảo Yên

₫ 800 triệu

12/06/2019

Mua bán Căn hộ  tại Huyện Thanh Thuỷ

Phú Thọ, Huyện Thanh Thuỷ, Xã Bảo Yên

₫ 800 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất công nghiệp 84998 m2 tại Huyện Tam Nông

Phú Thọ, Huyện Tam Nông, Thị Trấn Hưng Hóa

84998 m2
₫ 46 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 7999 m2 tại Huyện Thanh Ba

Phú Thọ, Huyện Thanh Ba, Thị Trấn Thanh Ba

7999 m2
₫ 2.9 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất công nghiệp 520000 m2 tại Thị xã Phú Thọ

Phú Thọ, Thị xã Phú Thọ, Xã Hà Lộc

520000 m2
₫ 590.72 tỷ

12/04/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Thanh Thuỷ

Phú Thọ, Huyện Thanh Thuỷ, Xã Bảo Yên

32 m2
Đông Nam
1
1
₫ 800 triệu

12/02/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Thanh Thuỷ

Phú Thọ, Huyện Thanh Thuỷ, Xã Bảo Yên

32 m2
Đông Nam
1
1
₫ 800 triệu

12/02/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Thanh Thuỷ

Phú Thọ, Huyện Thanh Thuỷ, Xã Bảo Yên

32 m2
Đông Nam
1
1
₫ 8 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 4069 m2 tại Thành phố Việt Trì

Phú Thọ, Thành phố Việt Trì, Phường Tân Dân

4069 m2
₫ 220 tỷ

11/30/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thành phố Việt Trì

Phú Thọ, Thành phố Việt Trì, Xã Kim Đức

125 m2
Bắc
₫ 750 triệu

11/29/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Thanh Thuỷ

Phú Thọ, Huyện Thanh Thuỷ, Xã Bảo Yên

32.4 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 800 triệu

11/28/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Thanh Thuỷ

Phú Thọ, Huyện Thanh Thuỷ, Xã Bảo Yên

32 m2
1
1
₫ 761 triệu

11/26/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Thanh Thuỷ

Phú Thọ, Huyện Thanh Thuỷ, Xã Bảo Yên

32 m2
1
1
₫ 800 triệu

11/25/2019

Mua bán Đất thổ cư 1800 m2 tại Huyện Thanh Ba

Phú Thọ, Huyện Thanh Ba, Xã Chí Tiến

1800 m2
₫ 700 triệu

10/17/2017

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Thành phố Việt Trì

Phú Thọ, Thành phố Việt Trì, Xã Sông Lô

100 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 450 triệu

10/09/2017