Tìm kiếm bất động sản tại Việt Nam

1 - 15 của 61
Mua bán Đất thổ cư 158.69 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Vinh Tân

158.69 m2
Bắc
₫ 3.1 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 121 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Đông Vĩnh

121 m2
Tây Nam
₫ 1.6 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Đông Vĩnh

120 m2
Đông
₫ 1.5 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Đông Vĩnh

120 m2
₫ 1.1 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 121 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Đông Vĩnh

121 m2
Tây Nam
₫ 1.5 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất nền 110 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Quán Bàu

110 m2

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Xã Nghi Kim

100 m2

12/11/2019

Mua bán Đất nền 150 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Trung Đô

150 m2

12/11/2019

Mua bán Đất nền 110 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Lê Lợi

110 m2
₫ 1.7 tỷ

12/11/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Đội Cung

62 m2
3
2
₫ 719 triệu

12/11/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Đội Cung

62 m2
2
2
₫ 719 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất nền 130 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Lê Lợi

130 m2
Đông Nam
₫ 3.7 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất nền 110 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Lê Lợi

110 m2
₫ 2 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Quán Bàu

130 m2
Nam
₫ 2.7 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất nền 220 m2 tại Thị xã Cửa Lò

Nghệ An, Thị xã Cửa Lò, Xã Nghi Thu

220 m2
₫ 2 tỷ

12/11/2019