Mua bán bất động sản tại Thành phố Lào Cai, Lao Cai

1 - 15 của 32
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Lào Cai

Lao Cai, Thành phố Lào Cai, Phường Kim Tân

60 m2
Bắc
2
2
₫ 903 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Lào Cai

Lao Cai, Thành phố Lào Cai, Phường Bắc Lệnh

100 m2
Tây Nam
₫ 700 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Lào Cai

Lao Cai, Thành phố Lào Cai, Phường Bình Minh

100 m2
Tây Nam
₫ 1.6 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Lào Cai

Lao Cai, Thành phố Lào Cai, Phường Bình Minh

100 m2
Tây Nam
₫ 700 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Lào Cai

Lao Cai, Thành phố Lào Cai, Phường Bình Minh

100 m2
Tây Nam
₫ 1.6 tỷ

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Lào Cai

Lao Cai, Thành phố Lào Cai, Phường Kim Tân

60 m2
Bắc
2
2
₫ 903 triệu

11/20/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Lào Cai

Lao Cai, Thành phố Lào Cai, Phường Kim Tân

60 m2
Bắc
2
2
₫ 903 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Lào Cai

Lao Cai, Thành phố Lào Cai, Phường Bắc Lệnh

100 m2
Đông Bắc
₫ 700 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Lào Cai

Lao Cai, Thành phố Lào Cai, Phường Bình Minh

100 m2
Tây Nam
₫ 1.6 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Lào Cai

Lao Cai, Thành phố Lào Cai, Phường Bắc Lệnh

100 m2
Tây Nam
₫ 700 triệu

11/18/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Lào Cai

Lao Cai, Thành phố Lào Cai, Phường Kim Tân

61 m2
Bắc
2
2
₫ 903 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Lào Cai

Lao Cai, Thành phố Lào Cai, Phường Bình Minh

100 m2
₫ 1.6 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Lào Cai

Lao Cai, Thành phố Lào Cai, Phường Lào Cai

100 m2
₫ 767 triệu

11/18/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Lào Cai

Lao Cai, Thành phố Lào Cai, Phường Lào Cai

588 m2
₫ 16 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Lào Cai

Lao Cai, Thành phố Lào Cai, Phường Bắc Lệnh

100 m2
Đông Bắc
₫ 700 triệu

11/15/2019