Mua bán bất động sản tại Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang

1 - 15 của 25
Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

₫ 1.7 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

₫ 1.38 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2250 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

2250 m2
₫ 13.5 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 0 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

₫ 13.5 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

245 m2
Tây Nam
₫ 5.2 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 146 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

146 m2
Đông Nam
₫ 1.6 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 216 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

216 m2
₫ 2.2 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 82.7 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

82.7 m2
₫ 868 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 84.3 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

84.3 m2
₫ 1.38 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 84.3 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

84.3 m2
₫ 1.38 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

₫ 13.5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

100 m2
₫ 900 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 85.4 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

85.4 m2
Nam
₫ 860 triệu

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

1000 m2
₫ 35 tỷ

11/17/2019