Mua bán bất động sản tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 15 của 1476
Bán đất 72m2 sau lương thế vinh

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

72 m2
Tây Nam
₫ 950 triệu

12/13/2019

Bán Khách Sạn Nha Trang Khách Sạn Châu Loan Đèn Lồng Đỏ

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vạn Thắng

900 m2
₫ 220 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hòa

264 m2
₫ 18.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

₫ 16 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vạn Thạnh

45 m2
₫ 6 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

105 m2
₫ 11.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

₫ 14 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

60 m2
₫ 9 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

₫ 18.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Tiến

55 m2
₫ 7.8 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

₫ 21 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

₫ 13 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

₫ 19 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

72 m2
₫ 17.5 tỷ

12/16/2019