Mua bán bất động sản tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

1 - 15 của 42
Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Phú

110 m2
Tây Bắc
₫ 660 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 1991 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Thọ

1991 m2
Đông Nam
₫ 800 triệu

12/14/2019

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

111 m2
Tây
3
2
₫ 2.8 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1689 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Tân

1689 m2
₫ 650 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Phú

₫ 460 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 85.3 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Phú

85.3 m2
₫ 410 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 78 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

78 m2
₫ 930 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Phước

130 m2
Đông Nam
₫ 500 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 96.6 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

96.6 m2
₫ 890 triệu

12/09/2019

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Phú

660 m2
₫ 3.6 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Phú

660 m2
₫ 3.6 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 218 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Phú

218 m2
Tây Nam
₫ 1.417 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 1991 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Thọ

1991 m2
Đông Nam
₫ 800 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 159 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

159 m2
Đông Nam
₫ 1.45 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 1705 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Phước

1705 m2
Đông Nam
₫ 2.387 tỷ

12/09/2019