Mua bán Bất động sản tại Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

1 - 15 của 17
Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Nhân Hòa

130 m2
₫ 1.69 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Hưng Long

105 m2
₫ 808 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất nền 105 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Hưng Long

105 m2
₫ 787.5 triệu

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Nhân Hòa

130 m2
₫ 1.69 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 93.1 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Thị trấn Bần Yên Nhân

93.1 m2
Đông Nam
₫ 2.1 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Hưng Long

105 m2
₫ 808.5 triệu

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 91 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Nhân Hòa

91 m2
₫ 819 triệu

05/20/2020

Mua bán Đất công nghiệp 20000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Bạch Sam

20000 m2
₫ 40 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Nhân Hòa

100 m2
₫ 2.5 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất nền 80 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Nhân Hòa

80 m2
₫ 1.68 tỷ

05/18/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Thị trấn Bần Yên Nhân

₫ 2.1 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất nền 0 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Nhân Hòa

₫ 1.7 tỷ

05/17/2020

Mua bán Kho xưởng 33000 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Thị trấn Bần Yên Nhân

33000 m2
₫ 990 triệu

05/12/2020

Mua bán Kho xưởng 9430 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Phùng Chí Kiên

9430 m2
₫ 13 tỷ

05/12/2020

Mua bán Đất nền 85 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Nhân Hòa

85 m2
₫ 2.125 tỷ

05/08/2020