Mua bán bất động sản tại Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình

1 - 15 của 16
Mua bán biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Kỳ Sơn

Hòa Bình, Huyện Kỳ Sơn, Xã Mông Hóa

150 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.1 tỷ

10/11/2020

Mua bán đất thổ cư 2680 m2 tại Huyện Kỳ Sơn

Hòa Bình, Huyện Kỳ Sơn, Xã Dân Hòa

2680 m2
₫ 4.556 tỷ

10/05/2020

Mua bán đất thổ cư 7000 m2 tại Huyện Kỳ Sơn

Hòa Bình, Huyện Kỳ Sơn, Xã Mông Hóa

7000 m2
₫ 1 triệu

10/01/2020

Mua bán biệt thự  tại Huyện Kỳ Sơn

Hòa Bình, Huyện Kỳ Sơn, Thị Trấn Kỳ Sơn

5000 m2
₫ 7 tỷ

09/23/2020

Mua bán biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Kỳ Sơn

Hòa Bình, Huyện Kỳ Sơn, Xã Mông Hóa

₫ 2.8 tỷ

09/21/2020

Mua bán biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Kỳ Sơn

Hòa Bình, Huyện Kỳ Sơn, Xã Mông Hóa

150 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.1 tỷ

10/14/2020

Mua bán biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Kỳ Sơn

Hòa Bình, Huyện Kỳ Sơn, Xã Mông Hóa

150 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.2 tỷ

10/02/2020

Mua bán biệt thự 3 phòng ngủ tại Huyện Kỳ Sơn

Hòa Bình, Huyện Kỳ Sơn, Xã Mông Hóa

400 m2
Đông Nam
3
3
₫ 3.55 tỷ

10/13/2020

Mua bán biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Kỳ Sơn

Hòa Bình, Huyện Kỳ Sơn, Xã Mông Hóa

150 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.2 tỷ

10/08/2020

Mua bán đất thổ cư 3000 m2 tại Huyện Kỳ Sơn

Hòa Bình, Huyện Kỳ Sơn, Xã Dân Hạ

3000 m2
₫ 4.5 tỷ

09/18/2020

Mua bán biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Kỳ Sơn

Hòa Bình, Huyện Kỳ Sơn, Xã Mông Hóa

150 m2
Đông Nam
2
2
₫ 21 tỷ

10/17/2020

Mua bán biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Kỳ Sơn

Hòa Bình, Huyện Kỳ Sơn, Xã Mông Hóa

200 m2
2
2
₫ 2.8 tỷ

10/12/2020

Mua bán biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Kỳ Sơn

Hòa Bình, Huyện Kỳ Sơn, Xã Mông Hóa

150 m2
2
2
₫ 2.2 tỷ

09/21/2020

Mua bán biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Kỳ Sơn

Hòa Bình, Huyện Kỳ Sơn, Xã Mông Hóa

150 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.1 tỷ

10/16/2020

Mua bán biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Kỳ Sơn

Hòa Bình, Huyện Kỳ Sơn, Xã Mông Hóa

₫ 2.8 tỷ

10/12/2020