Mua bán bất động sản tại Huyện Hớn Quản, Bình Phước

1 - 15 của 20
Mua bán đất thổ cư 576 m2 tại Huyện Hớn Quản

Bình Phước, Huyện Hớn Quản, Thị trấn Tân Khai

576 m2
₫ 733 triệu

10/15/2020

Mua bán đất thổ cư 576 m2 tại Huyện Hớn Quản

Bình Phước, Huyện Hớn Quản, Thị trấn Tân Khai

576 m2
Đông Bắc
₫ 733 triệu

10/02/2020

Mua bán đất nền 5600 m2 tại Huyện Hớn Quản

Bình Phước, Huyện Hớn Quản, Thị trấn Tân Khai

5600 m2
Bắc
₫ 1.5 tỷ

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 779 m2 tại Huyện Hớn Quản

Bình Phước, Huyện Hớn Quản, Thị trấn Tân Khai

779 m2
Tây Bắc
₫ 6.5 tỷ

09/28/2020

Mua bán đất thổ cư 623 m2 tại Huyện Hớn Quản

Bình Phước, Huyện Hớn Quản, Thị trấn Tân Khai

623 m2
Bắc
₫ 665 triệu

09/22/2020

Mua bán đất thổ cư 900 m2 tại Huyện Hớn Quản

Bình Phước, Huyện Hớn Quản, Thị trấn Tân Khai

900 m2
₫ 300 triệu

09/22/2020

Mua bán đất thổ cư 220 m2 tại Huyện Hớn Quản

Bình Phước, Huyện Hớn Quản, Xã Tân Quan

220 m2
₫ 550 triệu

09/19/2020

Mua bán đất thổ cư 507 m2 tại Huyện Hớn Quản

Bình Phước, Huyện Hớn Quản, Thị trấn Tân Khai

₫ 744 triệu

09/23/2020

Mua bán đất thổ cư 2000 m2 tại Huyện Hớn Quản

Bình Phước, Huyện Hớn Quản, Thị trấn Tân Khai

2000 m2
₫ 580 triệu

09/21/2020

Mua bán đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Hớn Quản

Bình Phước, Huyện Hớn Quản, Thị trấn Tân Khai

120 m2
₫ 510 triệu

09/19/2020

Mua bán đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Hớn Quản

Bình Phước, Huyện Hớn Quản, Thị trấn Tân Khai

200 m2
Nam
₫ 670 triệu

09/19/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1011 m2 tại Huyện Hớn Quản

Bình Phước, Huyện Hớn Quản, Xã Thanh An

1011 m2
₫ 450 triệu

10/24/2020

Mua bán đất thổ cư 595 m2 tại Huyện Hớn Quản

Bình Phước, Huyện Hớn Quản, Thị trấn Tân Khai

595 m2
₫ 350 triệu

10/23/2020

Mua bán đất thổ cư 600 m2 tại Huyện Hớn Quản

Bình Phước, Huyện Hớn Quản, Thị trấn Tân Khai

600 m2
Bắc
₫ 620 triệu

10/18/2020

Mua bán đất thổ cư 450 m2 tại Huyện Hớn Quản

Bình Phước, Huyện Hớn Quản, Thị trấn Tân Khai

450 m2
₫ 490 triệu

10/16/2020