Mua bán Bất động sản tại Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

1 - 15 của 854
Đất nền KCN Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

89 m2
₫ 736 triệu

08/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Hưng Hòa

₫ 760 triệu

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Hưng Hòa

₫ 460 triệu

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 350 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Trừ Văn Thố

350 m2
Bắc
₫ 550 triệu

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 350 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

350 m2
Bắc
₫ 700 triệu

08/05/2020

Mua bán Kho xưởng 2020 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Trừ Văn Thố

2020 m2
₫ 500 triệu

07/31/2020

Mua bán Đất nền 1200 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Trừ Văn Thố

1200 m2
₫ 550 triệu

07/31/2020

Mua bán Đất công nghiệp 1200 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

₫ 500 triệu

07/31/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Hưng

90 m2
Tây
₫ 1.2 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Hưng

100 m2
₫ 580 triệu

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 230 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

230 m2
Tây
₫ 650 triệu

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

150 m2
₫ 700 triệu

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Trừ Văn Thố

120 m2
₫ 580 triệu

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

150 m2
₫ 600 triệu

08/05/2020