Mua bán bất động sản tại Bắc Ninh

1 - 15 của 161
Mua bán Nhà 1 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Vân Dương

127 m2
Tây Nam
1
1
₫ 1.6 tỷ

12/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Đại Phúc

₫ 1.8 tỷ

12/14/2019

Mua bán Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Thuận Thành

Bắc Ninh, Huyện Thuận Thành, Xã Song Hồ

4000 m2
₫ 250 triệu

12/14/2019

Mua bán Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Việt Hùng

3000 m2
₫ 210 triệu

12/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Võ Cường

75 m2
2
2
₫ 739 triệu

12/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Võ Cường

68 m2
2
2
₫ 680 triệu

12/14/2019

Mua bán Kho xưởng 500000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Đào Viên

500000 m2
₫ 1 tỷ

12/14/2019

Mua bán Kho xưởng 500000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Đào Viên

500000 m2
Tây Bắc
₫ 675 tỷ

12/14/2019

Mua bán Kho xưởng 10000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

10000 m2
Đông
₫ 700 triệu

12/14/2019

Mua bán Kho xưởng 6000 m2 tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Xã Đông Phong

6000 m2
₫ 420 triệu

12/14/2019

Mua bán Kho xưởng 50000 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Khắc Niệm

50000 m2
₫ 80 tỷ

12/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Đại Phúc

78 m2
2
2
₫ 2.184 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất nền 86.2 m2 tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Vạn An

86.2 m2
₫ 2 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Võ Cường

73 m2
2
2
₫ 1.75 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Võ Cường

₫ 1.75 tỷ

12/13/2019