Mua bán bất động sản tại Bạc Liêu

1 - 13 của 13
Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Huyện Hồng Dân

Bạc Liêu, Huyện Hồng Dân, Xã Lộc Ninh

60 m2
Nam
₫ 789 triệu

12/13/2019

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 320 m2 tại Bạc Liêu

Bạc Liêu, Bạc Liêu, Phường 2

320 m2
₫ 6.3 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất nền 323 m2 tại Bạc Liêu

Bạc Liêu, Bạc Liêu, Phường 2

323 m2
₫ 6.3 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nền 555 m2 tại Bạc Liêu

Bạc Liêu, Bạc Liêu, Phường 2

₫ 10 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nền 555 m2 tại Bạc Liêu

Bạc Liêu, Bạc Liêu, Phường 2

555 m2
₫ 10 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Bạc Liêu

Bạc Liêu, Bạc Liêu, Phường 2

₫ 1.2 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nền 317 m2 tại Bạc Liêu

Bạc Liêu, Bạc Liêu, Phường 2

317 m2
₫ 6.3 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất nền 317 m2 tại Bạc Liêu

Bạc Liêu, Bạc Liêu, Phường 2

317 m2
₫ 6.3 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất nền 317 m2 tại Bạc Liêu

Bạc Liêu, Bạc Liêu, Phường 2

₫ 6.3 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất nền 555 m2 tại Bạc Liêu

Bạc Liêu, Bạc Liêu, Phường 2

555 m2
₫ 10 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà phố  tại Bạc Liêu

Bạc Liêu, Bạc Liêu, Phường 2

1500 m2
₫ 20 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 6000 m2 tại Huyện Giá Rai

Bạc Liêu, Huyện Giá Rai, Thị Trấn Giá Rai

6000 m2
Bắc
₫ 5 tỷ

11/30/2017

Mua bán Đất thổ cư 6000 m2 tại Huyện Giá Rai

Bạc Liêu, Huyện Giá Rai, Thị Trấn Giá Rai

6000 m2
Bắc
₫ 5 tỷ

02/05/2017