Mua bán bất động sản tại Bắc Giang

1 - 15 của 49
Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Dĩnh Kế

57 m2
₫ 860 triệu

02/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

90 m2
₫ 1.7 tỷ

02/28/2020

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

90 m2
Đông Bắc
₫ 1.1 tỷ

02/28/2020

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

90 m2
₫ 1.13 tỷ

02/28/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Xương Giang

90 m2
₫ 1.05 tỷ

02/28/2020

Mua bán Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Việt Yên

Bắc Giang, Huyện Việt Yên, Thị Trấn Bích Động

3000 m2
₫ 210 triệu

02/28/2020

Mua bán Đất công nghiệp 80000 m2 tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Phường Thọ Xương

80000 m2
₫ 125 tỷ

02/28/2020

Mua bán Đất công nghiệp 80000 m2 tại Huyện Yên Dũng

Bắc Giang, Huyện Yên Dũng, Xã Nội Hoàng

80000 m2
₫ 128 tỷ

02/28/2020

Mua bán Đất công nghiệp 100000 m2 tại Huyện Việt Yên

Bắc Giang, Huyện Việt Yên, Xã Vân Trung

100000 m2
₫ 165 tỷ

02/28/2020

Mua bán Kho xưởng 5000 m2 tại Huyện Việt Yên

Bắc Giang, Huyện Việt Yên, Thị Trấn Bích Động

5000 m2
₫ 350 triệu

02/28/2020

Mua bán Kho xưởng 22000 m2 tại Huyện Việt Yên

Bắc Giang, Huyện Việt Yên, Xã Quang Châu

22000 m2
Đông Bắc
₫ 160 triệu

02/28/2020

Mua bán Đất công nghiệp 22000 m2 tại Huyện Việt Yên

Bắc Giang, Huyện Việt Yên, Xã Quang Châu

22000 m2
Tây Bắc
₫ 16 tỷ

02/28/2020

Mua bán Đất công nghiệp 50000 m2 tại Huyện Yên Dũng

Bắc Giang, Huyện Yên Dũng, Xã Song Khê

50000 m2
₫ 80 tỷ

02/28/2020

Mua bán Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Việt Yên

Bắc Giang, Huyện Việt Yên, Xã Quang Châu

2500 m2
₫ 125 triệu

02/28/2020

Mua bán Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Việt Yên

Bắc Giang, Huyện Việt Yên, Thị Trấn Bích Động

1000 m2
₫ 65 triệu

02/28/2020