Mua bán bất động sản tại Bà Rịa Vũng Tàu

31 - 45 của 11603
Mua bán Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 9

60 m2
₫ 3 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

51 m2
₫ 5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 225 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

225 m2
₫ 9.6 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 6

80 m2
₫ 4.2 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 175 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 6

175 m2
₫ 6.2 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

80 m2
₫ 4.85 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 5

80 m2
₫ 4.8 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

67 m2
₫ 5.6 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 68 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

68 m2
₫ 7 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

50 m2
₫ 4.2 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

140 m2
₫ 11.7 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

130 m2
₫ 22.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 6

₫ 3.45 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 9

104 m2
₫ 12 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 169 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

₫ 18 tỷ

02/21/2020