Mua bán bất động sản tại Bà Rịa Vũng Tàu

16 - 30 của 11218
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị trấn Phú Mỹ

100 m2
₫ 900 triệu

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 145 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Thị trấn Phước Bửu

145 m2
₫ 3.3 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 145 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

145 m2
₫ 2 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 145 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

145 m2
₫ 3.3 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 145 m2 tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

145 m2
₫ 3.4 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị trấn Phú Mỹ

100 m2
₫ 1.3 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Hương

100 m2
₫ 1 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 98 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị trấn Phú Mỹ

98 m2
₫ 1 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị trấn Phú Mỹ

100 m2
₫ 1 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị trấn Phú Mỹ

100 m2
₫ 900 triệu

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị trấn Phú Mỹ

100 m2
₫ 1 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 99 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Kim Dinh

99 m2
₫ 1 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị trấn Phú Mỹ

100 m2
₫ 1 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 98 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị trấn Phú Mỹ

98 m2
₫ 1 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Kim Dinh

100 m2
₫ 900 triệu

02/24/2020