Mua bán Bất động sản tại Tp. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 245
Đất mặt tiền đường khu dân cư gò cát 6 tp bà rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Tâm

95 m2
Tây Bắc
₫ 1.9 tỷ

05/07/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 1000 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Phước Trung

1000 m2
₫ 25 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Hương

100 m2
₫ 680 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Hương

100 m2
₫ 680 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

140 m2
Đông
₫ 1.4 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Tâm

100 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Tâm

100 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Tâm

100 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 3500 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Kim Dinh

3500 m2
₫ 520 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 390 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Hương

390 m2
Đông Nam
₫ 3 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 340 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Hương

340 m2
Đông Nam
₫ 3.4 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Hương

120 m2
Tây Nam
₫ 1.32 tỷ

05/27/2020

Mua bán Mặt bằng bán lẻ 1000 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Phước Trung

₫ 25 tỷ

05/27/2020