Mua bán bất động sản tại Tp. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 103
Mua bán Đất nền 104 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

104 m2
Tây Nam
₫ 697 triệu

01/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 168 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Xã Long Hương

168 m2
Đông Nam

01/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 168 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Toàn

168 m2
Nam
₫ 1.3 tỷ

01/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 264 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

264 m2
₫ 1.7 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất nền 85 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Tâm

85 m2
Tây
₫ 1.5 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất nền 139 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

139 m2
₫ 1.5 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 340 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Hương

340 m2
Đông Nam
₫ 3.4 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Hương

120 m2
Tây Nam
₫ 1.32 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 390 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Hương

390 m2
Đông Nam
₫ 3 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 445 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

445 m2
Tây Nam
₫ 2.7 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 428 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Xã Long Hương

428 m2
Đông Nam
₫ 5.35 tỷ

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Tâm

500 m2
Tây Nam
₫ 3 tỷ

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Phường Long Tâm

100 m2
₫ 325 triệu

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

100 m2
₫ 650 triệu

01/15/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

100 m2
Tây Nam
₫ 580 triệu

01/14/2020