Mua bán bất động sản tại Tp. Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 256
Mua bán đất thổ cư 87.5 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

87.5 m2
₫ 700 triệu

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 196 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

196 m2
₫ 1.25 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1500 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, Xã Long Phước

1500 m2
₫ 2 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 110 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

110 m2
₫ 2 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 90 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

90 m2
₫ 2.45 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 119 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

119 m2
₫ 1.29 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 266 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

266 m2
₫ 2.7 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 133 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

133 m2
₫ 1.2 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 123 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

123 m2
₫ 1.25 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 189 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

189 m2
₫ 1.35 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 231 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

231 m2
₫ 1.18 tỷ

09/24/2020

Mua bán nhà 2 phòng ngủ tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

86 m2
2
₫ 1.9 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 212 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

212 m2
₫ 2.8 tỷ

09/24/2020

Mua bán đất thổ cư 117 m2 tại Tp. Bà Rịa

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Bà Rịa, XãHòa Long

117 m2
₫ 1.2 tỷ

09/24/2020