Mua bán bất động sản tại Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

5626 - 5640 của 9138
Mua bán Đất nền 54 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

54 m2
₫ 2.7 tỷ

02/17/2020

Mua bán Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

164 m2
₫ 9.2 tỷ

02/17/2020

Mua bán Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Rạch Dừa

96 m2
₫ 4.75 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất nền 106 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

106 m2
₫ 5.2 tỷ

02/17/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

₫ 9.5 tỷ

02/17/2020

Mua bán Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

₫ 53 tỷ

02/17/2020

Mua bán Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

₫ 11.5 tỷ

02/17/2020

Mua bán Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

63.1 m2
₫ 3.5 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất nền 104 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 1

104 m2
Tây Nam
₫ 697 triệu

02/17/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

300 m2
₫ 75 tỷ

02/17/2020

Mua bán Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 6

84 m2
₫ 5 tỷ

02/17/2020

Mua bán Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

₫ 3.5 tỷ

02/17/2020

Mua bán Biệt thự tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

314.2 m2
₫ 16.5 tỷ

02/17/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

489 m2
₫ 56 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất nền 87 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

87 m2
₫ 4.3 tỷ

02/17/2020