Mua bán bất động sản tại Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

31 - 45 của 9138
Mua bán Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

108 m2
₫ 22.5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Đất nền 200 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

200 m2
₫ 14.5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

₫ 26 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

140 m2
₫ 11.7 tỷ

02/22/2020

Mua bán Đất nền 153 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

153 m2
₫ 9.333 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

120 m2
₫ 12.5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

68.5 m2
₫ 9 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

₫ 65 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

42 m2
₫ 5.5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

131 m2
₫ 10.7 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 4

100 m2
₫ 12.5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

₫ 15.5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

₫ 25 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 5

₫ 13 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà phố tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

₫ 20 tỷ

02/22/2020