Mua bán bất động sản tại Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 972
Đất cách tái định cư Tân Phước 50m , 280m2 sổ mới ra !!!

Bà Rịa Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ, Xã Tân Phước

280 m2
₫ 1.2 tỷ

09/22/2020

Mua bán đất nền 112 m2 tại Thị xã Phú Mỹ

Bà Rịa Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ, Xã Châu Pha

112 m2
₫ 871 triệu

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 500 m2 tại Thị xã Phú Mỹ

Bà Rịa Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ, Xã Châu Pha

500 m2
Đông Nam
₫ 750 triệu

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 250 m2 tại Thị xã Phú Mỹ

Bà Rịa Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ, Xã Hắc Dịch

250 m2
₫ 850 triệu

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 150 m2 tại Thị xã Phú Mỹ

Bà Rịa Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ, Xã Châu Pha

150 m2
₫ 850 triệu

09/29/2020

Mua bán đất nền 112 m2 tại Thị xã Phú Mỹ

Bà Rịa Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ, Xã Châu Pha

112 m2
₫ 871 triệu

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 609.9 m2 tại Thị xã Phú Mỹ

Bà Rịa Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ, Xã Hắc Dịch

609.9 m2
Tây Nam
₫ 1.4 tỷ

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 250 m2 tại Thị xã Phú Mỹ

Bà Rịa Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ

250 m2
₫ 600 triệu

09/29/2020

Mua bán đất nền 112 m2 tại Thị xã Phú Mỹ

Bà Rịa Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ, Xã Châu Pha

112 m2
₫ 879 triệu

09/29/2020

Mua bán kho xưởng  tại Thị xã Phú Mỹ

Bà Rịa Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ, Xã Tân Phước

500 m2
₫ 2.2 tỷ

09/29/2020

Mua bán đất nông nghiệp 526 m2 tại Thị xã Phú Mỹ

Bà Rịa Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ, Xã Tóc Tiên

526 m2
₫ 1.55 tỷ

09/29/2020

Mua bán đất nền 100 m2 tại Thị xã Phú Mỹ

Bà Rịa Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ, Xã Châu Pha

100 m2
₫ 999 triệu

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 500 m2 tại Thị xã Phú Mỹ

Bà Rịa Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ, Xã Tóc Tiên

500 m2
₫ 1 tỷ

09/29/2020