Mua bán Bất động sản tại Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 930
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị xã Phú Mỹ

100 m2
₫ 1 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Xã Hắc Dịch

150 m2
Nam
₫ 330 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị xã Phú Mỹ

110 m2
₫ 350 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị xã Phú Mỹ

100 m2
₫ 400 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Xã Hắc Dịch

100 m2
₫ 550 triệu

05/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị xã Phú Mỹ

105 m2
₫ 670 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị xã Phú Mỹ

₫ 900 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất nền 150 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị xã Phú Mỹ

150 m2
₫ 900 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất nền 150 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Xã Hắc Dịch

150 m2
₫ 970 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất nền 139 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị xã Phú Mỹ

139 m2
₫ 750 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị xã Phú Mỹ

100 m2
₫ 1.02 tỷ

05/22/2020