Mua bán nhà tại Bình Thuận

1 - 15 của 247
Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

100 m2
₫ 1.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 286 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

286 m2
₫ 2.288 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 320 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

320 m2
₫ 780 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

200 m2
₫ 920 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 940 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Xã An Ngãi

940 m2
Đông Nam
₫ 4 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

75 m2
Đông Nam
₫ 1 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 440 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

440 m2
₫ 3 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 111 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Xã An Ngãi

111 m2
₫ 1.033 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Xã An Ngãi

₫ 2.8 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 2500 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Hải

2500 m2
₫ 550 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

110 m2
₫ 990 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Thị trấn Long Điền

110 m2
₫ 990 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Xã An Ngãi

160 m2
₫ 980 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Long Điền

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Long Điền, Xã An Ngãi

90 m2
₫ 1.395 tỷ

12/12/2019