Townhouses for sale in Ho Chi Minh

1 - 15 của 69807
TOP

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Quy Ðức

40 m2
Đông
3
2
₫ 680 triệu

11/15/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh, Xã Quy Ðức

40 m2
2
2
₫ 680 triệu

11/13/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà B

310 m2
Nam
5
5
Bất Động Sản Thiên Phú
₫ 5 tỷ

11/16/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

₫ 6 tỷ

11/15/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

45 m2
4
5
₫ 3.6 tỷ

11/3/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 24

65 m2
4
5
₫ 6.8 tỷ

11/15/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà B

288 m2
Tây Nam
4
5
Bất Động Sản Thiên Phú
₫ 3.2 tỷ

11/15/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

92 m2
₫ 7.5 tỷ

11/15/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Linh Xuân

170 m2
Đông
4
4
₫ 3.3 tỷ

11/15/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Quận 7, Phường Phú Mỹ

54 m2
Đông Nam
2
3
₫ 1.33 tỷ

11/15/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

198 m2
3
4
₫ 12 tỷ

11/11/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình, Phường 12

105 m2
₫ 25 tỷ

11/8/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo

82 m2
₫ 5.4 tỷ

11/15/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

351 m2
5
7
₫ 9.1 tỷ

11/15/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

210 m2
4
5
₫ 5.3 tỷ

11/15/2019