Townhouses for rent in District Long Bien, Ha Noi

1 - 10 của 10
Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

₫ 35 triệu

03/26/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

75 m2

03/26/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

400 m2
₫ 130 triệu

03/24/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

570 m2
₫ 100 triệu

03/23/2020

Cho thuê Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

₫ 24 triệu

03/18/2020

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Thạch Bàn

₫ 15 triệu

03/16/2020

Cho thuê Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Long Biên

30 m2
2
1
₫ 3 triệu

09/28/2017

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Ngọc Thụy

220 m2
₫ 50 triệu

09/28/2017

Cho thuê Nhà phố  tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Phúc Đồng

86 m2
₫ 8 triệu

09/28/2017

Cho thuê Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận Long Biên

TP.Hà Nội, Quận Long Biên, Phường Bồ Đề

60 m2
Đông Nam
7
3
₫ 15 triệu

09/28/2017