Residential land for sale in District Hoc Mon, Ho Chi Minh

1 - 15 của 139
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

100 m2
₫ 650 triệu

01/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Thị Trấn Hóc Môn

100 m2
₫ 650 triệu

01/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 425 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Thới Tam Thôn

425 m2

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 659 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Thượng

659 m2
₫ 14.3 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 1996 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Xuân Thới Sơn

1996 m2
₫ 27 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 795 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

795 m2
₫ 22.26 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 785 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

785 m2
₫ 21.98 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 775 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

775 m2
₫ 21.7 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 765 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

765 m2
₫ 21.42 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 755 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

755 m2
₫ 21.14 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 745 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

745 m2
₫ 20.86 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 735 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

735 m2
₫ 20.58 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 725 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

725 m2
₫ 20.3 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 715 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

715 m2
₫ 20.02 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 705 m2 tại Huyện Hóc Môn

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn, Xã Tân Hiệp

705 m2
₫ 19.74 tỷ

01/20/2020