Residential land for sale in Vung Tau, Ba Ria Vung Tau

1 - 15 của 2886
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

100 m2
Đông Bắc
₫ 15 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

100 m2
Tây Bắc
₫ 5.5 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

100 m2
Tây Nam
₫ 5.4 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 86 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

86 m2
Tây Bắc
₫ 6.5 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 77.4 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

77.4 m2
Tây Bắc
₫ 3.58 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 97 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

97 m2
Đông Nam
₫ 2.25 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

95 m2
Tây Nam
₫ 4 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

150 m2
Đông Nam
₫ 18 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 82 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

82 m2
Đông Bắc
₫ 3.7 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 86 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

86 m2
Đông Bắc
₫ 4.7 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 425 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

425 m2
Đông Nam
₫ 62 triệu

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 5

130 m2
Tây Bắc
₫ 5.8 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 73 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 5

73 m2
Tây Nam
₫ 2.2 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 5

140 m2
Đông Bắc
₫ 6.3 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

100 m2
Tây Nam
₫ 6.65 tỷ

02/24/2020