Property for sale in District Cu Chi, Ho Chi Minh

1 - 15 của 2796
TOP

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Thạnh Ðông

174 m2
₫ 1.68 tỷ

12/05/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

125 m2
₫ 850 triệu

12/03/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Bình Mỹ

149 m2
₫ 1.7 tỷ

12/03/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

100 m2
CT TNHH BDS Phúc Vinh Group
₫ 500 triệu

11/28/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Thị Trấn Củ Chi

80 m2
₫ 65 tỷ

11/26/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

100 m2
Nam
CT TNHH BDS Phúc Vinh Group
₫ 1.3 tỷ

11/22/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Thị Trấn Củ Chi

105 m2
Đông Nam
CT TNHH BDS Phúc Vinh Group
₫ 1.4 tỷ

11/22/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

100 m2
CT TNHH BDS Phúc Vinh Group
₫ 900 triệu

11/22/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

100 m2
Tây Nam
CT TNHH BDS Phúc Vinh Group
₫ 1.2 tỷ

11/08/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

120 m2
Tây Bắc
CT TNHH BDS Phúc Vinh Group
₫ 1.5 tỷ

11/08/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

100 m2
Tây
CT TNHH BDS Phúc Vinh Group
₫ 1.2 tỷ

11/08/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

100 m2
CT TNHH BDS Phúc Vinh Group
₫ 1.2 tỷ

11/08/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

90 m2
CT TNHH BDS Phúc Vinh Group
₫ 1.3 tỷ

11/08/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

100 m2
CT TNHH BDS Phúc Vinh Group
₫ 1.3 tỷ

11/08/2019

TOP

TP.Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi, Xã Tân Phú Trung

80 m2
CT TNHH BDS Phúc Vinh Group
₫ 1.3 tỷ

11/08/2019