Property for sale in Ho Chi Minh

1 - 15 của 111430
TOP

Ho Chi Minh, District Binh Tan, Ward Tan Tao A

50 m2
East
₫ 1.9 tỷ

11/27/2019

TOP

Ho Chi Minh, District Binh Tan, Ward Binh Hung Hoa B

98 m2
₫ 6.25 tỷ

12/11/2019

TOP

Ho Chi Minh, District Binh Tan, Ward Binh Hung Hoa B

258 m2
South
5
5
Bất Động Sản Thiên Phú
₫ 3.3 tỷ

12/08/2019

TOP

Ho Chi Minh, District 10, Ward 08

55 m2
6
3
₫ 12 tỷ

12/11/2019

TOP

Ho Chi Minh, District Binh Tan, Ward Binh Hung Hoa B

Hương Giang
₫ 4.2 tỷ

12/11/2019

TOP

Ho Chi Minh, District Binh Tan, Ward Binh Hung Hoa B

Hương Giang
₫ 2.85 tỷ

12/11/2019

TOP

Ho Chi Minh, District Thu Duc, Ward Hiep Binh Chanh

₫ 6.49 tỷ

11/29/2019

TOP

Ho Chi Minh, District Thu Duc, Ward Hiep Binh Chanh

52 m2
4
3
₫ 4.6 tỷ

11/29/2019

TOP

Ho Chi Minh, District Thu Duc, Ward Hiep Binh Chanh

79 m2
4
₫ 6.08 tỷ

11/29/2019

TOP

Ho Chi Minh, District Binh Thanh, Ward 13

67 m2
5
4
₫ 8.6 tỷ

12/03/2019

TOP

Ho Chi Minh, District Binh Thanh, Ward 01

₫ 16.7 tỷ

12/11/2019

TOP

Ho Chi Minh, District Cu Chi, Xa Tan Phu Trung

100 m2
South
CT TNHH BDS Phúc Vinh Group
₫ 1.3 tỷ

12/11/2019

TOP

Ho Chi Minh, District Cu Chi, Xa Tan Phu Trung

90 m2
CT TNHH BDS Phúc Vinh Group
₫ 1.2 tỷ

12/11/2019

TOP

Ho Chi Minh, District Cu Chi, Xa Tan Phu Trung

100 m2
CT TNHH BDS Phúc Vinh Group
₫ 500 triệu

12/11/2019

TOP

Ho Chi Minh, District Binh Tan, Ward Binh Hung Hoa

275 m2
4
5
Bất Động Sản Thiên Phú
₫ 3.15 tỷ

12/05/2019