Property for sale in District Hoan Kiem, Ha Noi

1 - 15 của 715
Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

65 m2
₫ 33.9 tỷ

04/02/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

85 m2
₫ 30 tỷ

04/02/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

60 m2
₫ 33.8 tỷ

04/02/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

80 m2
₫ 9.5 tỷ

04/02/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

56 m2
₫ 18.8 tỷ

04/02/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bồ

30 m2
₫ 17.5 tỷ

04/02/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

120 m2
₫ 24.5 tỷ

04/02/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Mã

22 m2
Đông
₫ 10.5 tỷ

04/02/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Tràng Tiền

61 m2
2
2
₫ 57 tỷ

04/02/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bông

46 m2
3
₫ 17.5 tỷ

04/02/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Phan Chu Trinh

67 m2
2
2
₫ 11.39 tỷ

04/02/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bài

42 m2
4
5
₫ 50 tỷ

04/02/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Buồm

70 m2
2
2
₫ 5.2 tỷ

04/02/2020

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bông

18 m2
2
1
₫ 10 tỷ

04/02/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

108 m2
3
2
₫ 36 tỷ

04/02/2020